ضدعفونی کننده سپتی سیدین
محصولات هپسان
سیفتی باکس
تجهیزات مصرفی کلینیک
تجهیزات پزشکی خانگی

محصولات پربازدید اخیر

دسته بندی محصولات

لوازم مصرفی پزشکی

لوازم مصرفی پزشکی

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

تجهیزات ارتوپدی

تجهیزات ارتوپدی

تجهیزات پوست و زیبایی

کنترل کننده عفونت

کنترل کننده عفونت

دستکش پزشکی

دستکش پزشکی

پیشنهاد شگفت انگیز

10%
۲۰۷,۰۰۰ تومان
23%
۲۳,۰۰۰ تومان
10%
۱۶۸,۰۰۰ تومان
30%
10%
۲۲۳,۰۰۰ تومان
48%
۱۸,۵۰۰ تومان
10%
۲۴۷,۰۰۰ تومان
10%
۹۸,۰۰۰ تومان
10%
۱۶۹,۰۰۰ تومان
36%
۴۵۰,۰۰۰ تومان
10%
۳۵۶,۰۰۰ تومان
13%
۱۴۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات ارتوپدیمشاهده همه

10%
۵۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
11%
۱۲۶,۰۰۰ تومان
10%
۱۸۲,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
13%
۱۴۰,۰۰۰ تومان
10%
۱۰۷,۸۸۳ تومان
13%
۴۲۰,۰۰۰ تومان

کنترل کننده عفونتمشاهده همه

۳۳,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
29%
۱۹۷,۲۰۰ تومان
41%
۱۴,۰۰۰ تومان
19%
۶۵,۰۰۰ تومان
23%
۲۳,۰۰۰ تومان
۷۲۰,۰۰۰ تومان

منتخب جدیدترین کالاها

۲۳,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
30%
۵۸,۸۰۰ تومان
30%
۳۷,۱۰۰ تومان
30%
23%
۲۳,۰۰۰ تومان